lunes, 30 de marzo de 2015

PANORAMA ELECTORAL / Per què vull esser batle?

Joan Manera
Més per Andratx
Perquè tenc il·lusió i projectes, perquè pens que puc fer un bon servei al poble, i perquè les persones que formen la candidatura de Més per Andratx tenen una gran capacitat de feina, amb experiència i, sobretot, volen millorar el poble d’Andratx. També és cert que sempre he tengut vocació de servitud i m’agrada el viure el dia a dia a prop de la gent. Per això em vaig fer mestre, i crec que l’Ajuntament és la institució més propera als ciutadans i, per tant, és des de l’Ajuntament que puc arribar-hi millor, conèixer-ne els problemes, i donar-los solucions.

Per això, en el moment en què la política municipal es va començar a embrutar per la mala praxi d’unes persones que han embrutat vergonyosament la dignitat de la política, vaig decidir començar a treballar activament pel poble més enllà de l’escola.

Així doncs, si som el batle d’Andratx, vull fomentar al màxim la participació ciutadana: pressuposts participatius, participació dels andritxols en els plens de l’Ajuntament i creació de diferents consells municipals (festes,cultura, esports..). També vull ampliar l’IES Baltasar Porcel  per poder impartir  cicles de Formació Professional, que actualment és una greu mancança; fomentar la recollida selectiva i l’eficiència energètica; impedir que els bancs treguin famílies de ca seva perquè no poden pagar la hipoteca. No voldria que cap jove hagués de deixar els estudis per problemes econòmics. Vull donar resposta a les necessitats de moltes famílies amb persones majors dependents al seu càrrec; fer millores per recuperar els barris històrics del poble; fomentar el petit comerç i donar a conèixer el riquíssim llegat natural, cultural i patrimonial del terme municipal d’Andratx. 

En definitiva, volem que la riquesa potencial del nostre poble, en tots els àmbits (cultural, patrimonial i natural) sigui el motor de la nostra economia per fer un poble més sostenible i construir entre tots l’Andratx del present i del futur.

No hay comentarios:

Publicar un comentario