lunes, 11 de enero de 2016

Bonificacions i Reduccions Impostos Ajuntament d'Andratx

L’Ajuntament d’Andratx ha posat en marxa la campanya de bonificacions i tarifes reduïdes als impostos i taxes municipals per al 2016. Una sèrie de mesures que permetran beneficis fiscals als ciutadans, amb l’augment d’alguns d’aquests descomptes, i l’incorporació d’altres de nous.

Segons afirma la regidora d’Hisenda, Estefanía Gonzalvo, “no només es tracta de posar en marxa aquestes mesures, sino que també els hem de fer arribar a tots, per a què els andritxoles les puguin conèixer i en puguin treure benefici si en compleixen els requisits. No volem que ningú pagui més quan té l'opció de no fer-ho, simplement per desconeixement o mancança d'informació”.

Per això, des del Consistori s'ha iniciat una campanya per donar a conèixer totes aquestes dades als ciutadans. Entre les novetats podem trobar una bonificació del 95% en l’impost de construccions per a la renovació i rehabilitació dels locals comercials, fins el 45% en l’impost sobre activitats econòmiques i una bonificació a posteriori de fins el 75% en l’impost sobre construccions per l’obertura d’un nou local que impliqui la contractació de nous treballadors.

També podem trobar –entre altres- importats descomptes per a les famílies nombroses, que poden arribar fins al 90% en l’Impost de Béns Immobles, així com reducció a les tarifes de les escoles municipals infantils, l’escola d’adults, les instal·lacions esportives, l’escola municipal de música i dança, o l’escola d’estiu. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario